Nexera
Nexera Elegance 60" Bookcase in Espresso

$190.98

$309.00

FREE SHIPPING

Nexera Tuxedo 60" Slim Bookcase in Black

$187.85

$309.00

FREE SHIPPING

Nexera Vice Versa 60" Slim Bookcase in White

$175.98

$289.00

FREE SHIPPING

Nexera Alegria Student Desk in Natural Maple

$126.93

$239.00

FREE SHIPPING

Nexera Allure Open Storage Module in & Ebony

$92.94

$189.00

FREE SHIPPING

Nexera Blvd Open Storage Module in White

$86.01

$169.00

FREE SHIPPING

Nexera Blvd 1 Door Storage Module in White

$132.05

$230.00

FREE SHIPPING

Nexera Blvd 1 Drawer Desk in White

$132.88

$265.00

FREE SHIPPING

Nexera Next Bookcase in Black and Walnut

$280.58

$469.00

FREE SHIPPING

Nexera Next 3 Drawer Filing Cabinet in Black

$285.81

$509.00

FREE SHIPPING

Nexera Next Desk in Black

$255.94

$419.00

FREE SHIPPING

Nexera Next Wall Unit in Black and Walnut

$98.94

$159.00

FREE SHIPPING

Nexera Arobas Bookcase in White and Melamine

$183.94

$359.00

FREE SHIPPING

Nexera Blvd 2 Piece Office Set in White

$311.86

$614.00

FREE SHIPPING

Nexera Liber-T 2 Piece Office Set in White

$319.97

$619.00

FREE SHIPPING

Nexera 48" Desk with Hutch in Natural Maple

$167.94

$289.00

FREE SHIPPING

Nexera Mobile Work Surface in Natural Maple

$118.94

$189.00

FREE SHIPPING

Nexera 4-Shelf Bookcase in Natural Maple

$150.99

$369.00

FREE SHIPPING